USŁUGA

Czas trwania

Cena

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

50-60 min.

140 zł

OBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA:

Wywiad z rodzicem (bez obecności dziecka)
Obserwacja psychologiczna dziecka
Omówienie wniosków z obserwacji z zaleceniami

 

50-60 min.
50-60 min. jedno spotkanie
60 min.

 

140 zł
140 zł
140 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA

50-60 min.

140 zł

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)  Z OPISEM I OMÓWIENIEM WYNIKÓW:

Wywiad z rodzicami bez obecności dziecka (1 spotkanie)

Diagnoza dziecka (1-2 spotkania)

Omówienie wyników badania i wydanie pisemnej opinii (1 spotkanie

3-4 spotkania po 50 min.

450 zł cena całkowita

KONSULTACJA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Konsultacja/wywiad z rodzicem bez obecności dziecka

Konsultacja dziecka

 

60 min. 

50-60 min.

 

120 zł

120 zł

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

50 min.

120 zł

DIAGNOZA POZIOMU ROZWOJU DZIECKA (składa się z 3-4 spotkań)

Konsultacja/wywiad z rodzicem bez obecności dziecka

Badanie poziomu rozwoju dziecka

Omówienie wyników badania z zaleceniami i wydaniem pisemnej opinii

 

60 min.

1-2 spotkania po 50 min.

50-60 min.

450 zł cena całkowita

Zapraszam do kontaktu
Polana – Agnieszka Bratuś

Odwiedź nas na:

P&B
NIP 578-104-89-48
Psycholog dziecięcy
Terapeuta integracji sensorycznej
AGNIESZKA BRATUŚ
82-300 Elbląg, ul. Legionów 45

zobacz na mapie

tel. 883 530 608
agnieszka.bratus@polana.org

napisz do nas