Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu i usprawniającą jego funkcjonowanie. Nazywana jest terapią XXI wieku. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Proces ten trwa całe życie ale młodszy mózg uczy się szybciej dlatego terapia jest szczególnie cenna wśród najmłodszych.

EEG Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych, w zależności od celu terapii. Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji,  a zatem za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać różne sposoby reagowania. 

W terapii wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną, która umożliwia trening mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych w które osoba gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśli, bez użycia myszki i klawiatury.  

Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. A zatem podczas gry osoba kontroluje procesy zachodzące w organizmie i uczy się panowania nad własnymi reakcjami, umiejętności relaksacji, koncentracji uwagi, pamięci.  Jednocześnie metoda redukuje napięcie, objawy lęku i agresji.

Celem sesji treningowych jest między innymi:

–  poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,

–  usprawnienie motoryki,

–  wyciszenie,

–  zmniejszenie napięcia emocjonalnego,

– opanowanie lęku, stresu,

– poprawa funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych,

– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– wzrost motywacji do działania i uczenia się ,

– poprawa relacji z rówieśnikami, osobami bliskimi.

Dla kogo terapia Biofeedback

EEG Biofeedback można stosować u dzieci powyżej trzech lat. Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie i konstruowany jest program korekcyjno-terapeutyczny.  

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno osoby zdrowe, które chcą np. poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami i trudnościami  m.in. zaburzenia pamięci i uwagi, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia snu, lęki , fobie, opóźniony rozwój mowy, pobudzenie psychoruchowe, moczenie nocne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, nerwica, dziecięce porażenia mózgowe, bóle głowy, silne zmęczenie, jąkanie.

Jak przebiega trening Biofeedback

Przed rozpoczęciem treningu niezbędne są dwa spotkania diagnostyczne. 

  1. Po dwóch spotkaniach diagnostycznych opracowuję program korekcyjno-terapeutyczny.
  2. Pierwsza seria treningów to co najmniej 12 cotygodniowych spotkań. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym wcześniej dniu i godzinie).
  3. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 30-45 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek, stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.).
  4. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.
  5. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii wraz z terapeutą, po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie, lub kontynuowaniu treningów.

Czas trwania zajęć to 50 min.

Oczekiwana ilość sesji treningowych to 20-40 spotkań.

Zapraszam do kontaktu
Polana – Agnieszka Bratuś

Odwiedź nas na:

P&B
NIP 578-104-89-48
Psycholog dziecięcy
Terapeuta integracji sensorycznej
AGNIESZKA BRATUŚ
82-300 Elbląg, ul. Legionów 45

zobacz na mapie

tel. 883 530 608
agnieszka.bratus@polana.org

napisz do nas