Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów, tak aby mogły być użyte w celowym działaniu. Dane pochodzące z receptorów wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych i przedsionkowych są odpowiednio organizowane w ośrodkowym układzie nerwowym a następnie wykorzystywane w procesie m. in. planowania ruchu, percepcji, uczenia się, napięcia mięśniowego, a także zachowania i emocji. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.

Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Mogą objawiać się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, unikaniem lub poszukiwaniem określonych rodzajów aktywności, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, a także trudnościami w nauce oraz trudnościami w zachowaniu i emocjonalnymi.

 
 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż. U dzieci młodszych wykonuję wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację.  Wówczas, po wstępnym rozpoznaniu lub pełnej diagnozie można przystąpić do procesu terapeutycznego.

więcej
Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej popularnie określana jest mianem „naukowej zabawy”. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych (przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Zajęcia odbywają się w atrakcyjnej formie zabawy.

więcej
Zapraszam do kontaktu
Polana – Agnieszka Bratuś

Odwiedź nas na:

P&B
NIP 578-104-89-48
Psycholog dziecięcy
Terapeuta integracji sensorycznej
AGNIESZKA BRATUŚ
82-300 Elbląg, ul. Legionów 45

zobacz na mapie

tel. 883 530 608
agnieszka.bratus@polana.org

napisz do nas