Zajęcia odbywają się w atrakcyjnej formie zabawy kierowanej i współtworzonej razem z dzieckiem i mają pozytywny wpływ na ogólny jego rozwój.  Dziecku proponuję różnorodne aktywności mające na celu między innymi:

– podejmowanie aktywności uruchamiających pracę mięśni
– balansowanie ciałem
– dostarczenie różnych bodźców
– naukę koordynacji ruchów swojego ciała

– planowanie ruchów ciała

Aktywności te nie są przypadkowe – są umiejętnie dostosowane do rodzaju i natężenia występujących u dziecka zaburzeń SI.

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest indywidualnie z pełnym nastawieniem na potrzeby danego dziecka, poprzedzona diagnozą.

Terapia integracji sensorycznej popularnie określana jest mianem „naukowej zabawy”. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych (przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Terapia SI nie jest uczeniem dziecka konkretnej umiejętności jak np. pisanie, czytanie, ale usprawnianiem pracy układu nerwowego, który jest bazą do osiągnięcia tych umiejętności. W czasie terapii dostarczam dziecku kontrolowaną przeze mnie odpowiednią ilość bodźców stymulujących układy sensoryczne (przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny). Poprzez te interwencje następuje poprawa pracy mózgu, a w konsekwencji umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, samodzielności, zachowaniu.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż. U dzieci młodszych wykonuję wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację.  Wówczas, po wstępnym rozpoznaniu lub pełnej diagnozie można przystąpić do procesu terapeutycznego.

więcej
Zapraszam do kontaktu
Polana – Agnieszka Bratuś

Odwiedź nas na:

P&B
NIP 578-104-89-48
Psycholog dziecięcy
Terapeuta integracji sensorycznej
AGNIESZKA BRATUŚ
82-300 Elbląg, ul. Legionów 45

zobacz na mapie

tel. 883 530 608
agnieszka.bratus@polana.org

napisz do nas