Pomoc psychologiczna jaką oferuję skierowana jest do dzieci i ich rodziców i przebiega w formie indywidualnej.

Obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych m.in.:

Poradnictwo psychologiczne- zwykle odbywa się w formie kilku spotkań. Pomagam w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, w ocenie stanu psychicznego i rozwoju, w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych, w zmniejszeniu i eliminowaniu trudności emocjonalnych. Ustalam czy zasadna jest diagnoza problemów rozwojowych lub terapia.

Praca terapeutyczna– przyjmuje różne formy, w zależności od zgłaszanych problemów i wieku dziecka. Podczas pracy terapeutycznej łączę różne metody pracy z dzieckiem.

Najczęściej zgłaszane problemy do terapii to:

– zaburzenia zachowania
– agresja u dziecka
– zaburzenia emocjonalne
– zaburzenia lękowe
– lęk separacyjny
– deficyty rozwojowe
– nadpobudliwość psychoruchowa
– zaburzenia uwagi
– dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
– nadmierna nieśmiałość
– trudności adaptacyjne
– trudności społeczne

Zapraszam do kontaktu
Polana – Agnieszka Bratuś

Odwiedź nas na:

P&B
NIP 578-104-89-48
Psycholog dziecięcy
Terapeuta integracji sensorycznej
AGNIESZKA BRATUŚ
82-300 Elbląg, ul. Legionów 45

zobacz na mapie

tel. 883 530 608
agnieszka.bratus@polana.org

napisz do nas